Sosyal Beceri Programı

Sosyal beceriler duyguları tanıma ve ifade etme, herhangi bir anlaşmazlık karşısında etkili bir çözüm geliştirme, akranlar ve yetişkinler ile olumlu ilişkiler kurma, akranlarla paylaşma gibi yetkinlikleri kapsar. Sosyal beceriler içinde bulunulan ortama uygun davranmayı sağlar. Araştırmalar sosyal becerisi yüksek olan çocukların akranları ile anlaşmazlık yaşadıklarında fiziksel şiddete başvurmadıklarını ve akranları arasında popüler olduklarını göstermiştir. Ayrıca, erken dönemde sosyal beceri eğitimi alan çocukların, sosyal beceri eğitimi almayan çocuklara göre kişilerarası ilişkiler ve davranışlarının sonucunu kabullenme gibi beceriler açısından daha başarılı oldukları bulunmuştur (Uysal & Kaya Balkan, 2015).

Sosyal beceriler çocukların akran ilişkilerinde çok önemli bir yere sahiptir. Çocuklar kendini kontrol etme, problem çözme, işbirliği, akranları ile olumlu ilişki kurma gibi sosyal becerileri bazen edinemeyebilir. Bu durumda çocuklar akranlarıyla olumlu ilişkiler geliştirmekte zorluk çekebilir. Erken yaşlarda kazanılamayan sosyal becerilerin ileride birçok olumsuz sonucu olduğu bilinmektedir. Yapılan araştırmalar sosyal becerisi olmayan bireylerin çevresindeki kişilerle iletişime geçmekte zorlandığını, akademik olarak daha düşük performans gösterdiğini ve meslek hayatlarında zorlandıklarını göstermiştir (Avcıoğlu, 2003).

Kidzi Sosyal Beceri Programı Nedir?

Kidzi olarak erken yıllardaki sosyal gelişimin hayatımızın sonraki dönemleri için bir temel oluşturduğunu biliyoruz. Bu nedenle erken çocukluk döneminde sosyal becerilerin kazanımı için erken müdahale edilmesini önemsiyoruz. Kidzi uzman psikologları tarafından hazırlanan Sosyal Beceri Programı ile 3-6 yaş arasındaki çocukların sosyal becerilerini desteklemeyi hedefliyoruz. 6 hafta sürecek olan programda miniklerimiz ile haftada 2  gün, her oturum  40 dakika olacak şekilde görüşüyoruz ve Sosyal Beceri Programını uyguluyoruz.

 Kidzi olarak çocukların gelişiminde bütüncül bir yaklaşım benimsiyoruz. Yapılan araştırmalarda ailelerin de çocuklar ile eş zamanlı eğitim almasının programın faydasını arttırdığı bulunmuştur (Uysal & Kaya Balkan, 2015). Bu nedenle program süresince ebeveynlere yönelik çocuklarda sosyal becerileri desteklemek ve çocuklar ile iletişim üzerine eğitim veriyoruz.

Program Kazanımları Nelerdir?

Kidzi Sosyal Beceri Programı uzman gelişim psikologları tarafından çocukların sosyal ve duygusal becerilerini destekleyecek şekilde hazırlanmıştır. Program boyunca çocukların edinecekleri kazanımlar şu şekilde sıralanabilir: 

Ön Kayıt Formu

Kurumlara Yönelik Sosyal Beceri Programı

Okul öncesi ve anaokulu öğrencilerinin sosyal ve duygusal becerilerini desteklemek için Sosyal Beceri Programı kapsamında eğitim kurumlarına hizmet veriyoruz. Okul, aile ve çocuk işbirliği içinde ilerleyen eğitim programı ile çocukların becerilerini destekleyerek sosyal ve duygusal yetkinliklerini artırmayı hedefliyoruz.

Kurumsal işbirlikleri için bizimle info@kidzi.co adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Kaynakça

Avcıoğlu, H. (2003). Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklarda Sosyal Becerilerin Öğretilmesinde İşbirlikçi Öğrenme Yöntemi ile Sunulan Öğretim Programının Etkililiğinin İncelenmesi. Ankara: OMEP Dünya Konsey Toplantısı Bildirisi

Uysal, A., & Kaya Balkan, İ. (2015). Sosyal Beceri Programını Alan ve Almayan Okul Öncesi Çocukların Sosyal Beceri ve Benlik Kavram Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması. Psikoloji Çalışmaları. 35(1), 27-56.